Vad är Stadi.TV

“Stadi.TV är Helsingforsregionens kollektiva och urbana lokaltelevision. Tillsammans skapar vi stadsbor dess utseende till en kanal för oss alla.

Stadi.TV är en kollektiv televisionskanal från en stadsbo till en annan. Vid sidan om stadsbornas filmade videon visas redaktionens och samarbetspartners program på kanalen.

Stadi.TV s program kan ses på stadi.tv. Till webbplatsen kan vem som helst ladda upp egna program för andra att se. Stadi.TV är en icke kommersiell aktör och publiceringen av allt material är gratis. Kanalen är ett mångårigt pilotprojekt som konstant lever och utvecklas.

Stadi.TV:s eget produktionsteam gör inslag om lokala intressanta ämnen. Redaktionen producerar flera olika serier och aktualitetsprogram vars ämnen berör alla slags stadsbor.

Stadi.TV befrämjar kulturen som befinner sig på gräsrotsnivå inom den audiovisuella branchen till en aktiv och kollektiv verksamhet. Målet är att hjälpa, uppmuntra och lära stadsreportrar, historieberättare och videofotografer att utveckla sin verksamhet och dela med sig av sitt kunnande. Användarnas deltagande gör Stadi.TV till en kanal för hela staden!
Krafterna bakom Stadi.TV är mediekulturföreningen m-cult, Forum Virium Helsinki och Helsingfors stad. Forum Virium Helsinki fungerar som tjänstens ansvariga producent.

Forum Virium Helsinki
Forum Virium Helsinki utvecklar nya digitala tjänster tillsammans med företag, Helsingfors stad och andra allmänna aktörer. Forum Virium Helsinki ansvarar för Stadi.TV:s innehållsmässiga, produktionella och teknologiska helhet. www.forumvirium.fi

m-cult

m-cult är det nya mediekulturens centrum vars verksamhet förenar mediakonst, kollektivmedia och open source kultur. m-cult ansvarar för workshops till Stadi.TV:s kollektivmedia och M2HZ - kanalen som publiserar nya program till Stadi.TV varje vecka. www.m-cult.org

Helsingfors stad
Helsingfors stad äger Helsinki-kanalen, vars program regelbundet sänds på Stadi.TV. Helsingfors fullmäktigemöten, Överborgmästarens invånarafnar och Nuorten ääni - möten direktsänds på Stadi.TV. www.hel.fi, www.helsinkikanava.fi

Välkommen med och skapa stadsbornas egen kanal!